About Us Contacts 2017 2017    2016 2016 2015 2015  2014 2014 2013 2012 2011 Antidrugs Blog - Karate Pdf

 

 

 

 

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

2015

2015 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 

 

2015

 

 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 

.

. .

. 2015

Malaysia Kedah Koshiki Karate

 

 

 

    2002-2015